Delicious Israeli style thick pita.

5 pitas.

 

Kashrut: Pas Yisrael

Israeli Pita

$5.95Price